درباره ما

درباره ما

ما ايرانيان داخل و خارج از کشور ایران، سازمانهای مدنی و احزاب سیاسی ایرانی هستیم که در راستای حقوق و وظایف شهروندی خویش برای مشارکت در تحقق چشم اندازی نوین برای کشور ایران گرد هم آمده ایم

اسطوره سیمرغ

سیمرغ پرنده ای افسانه ای در اساطیر ایران است که قدرتی جادویی دارد. در منطق الطیر وقتی پرندگان در جستجوی سیمرغ به کوه قاف میرسند متوجه میشوند که سیمرغ در واقع خود آنها هستند.‌
در شاهنامه آمده است که سیمرغ سه عدد از پرهایش را به زال داد و از او خواست که در هنگامه تنگنا و تیره روزی یکی از آنها را آتش بزند تا سیمرغ ظاهر شده و او را یاری نماید. در بزنگاه هایی، دو پر سیمرغ توسط زال و رستم آتش زده می‌شوند.

اما فردوسی به شیوه ای شاید عامدانه، تکلیف پر سوم را در شاهنامه مشخص نمیکند و آن را برای ما به میراث باقی میگذارد.

اکنون مردم ایران زمین در یکی از تاریک ترین و سیاه ترین دوران های تاریخ این کشور کهن، سومین پر را آتش زده اند … و حالا سیمرغ اسطوره ای همینجاست!  در وجود من و شما و همه ما ملت ایران!  سیمرغ همان ما ملت ایران است.